TEXTOS LEGALS
rayaroca

AVÍS LEGAL

El CLUB ROCABRUNA compleix amb els requisits establerts en la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, així com en la Llei Orgànica 15/1999, d’ 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i a tal fi ha creat el següent Avís Legal:

Informació

El CLUB ROCABRUNA té el seu domicili al carrer Cor de Maria, 10, 1r pis, 17002 Girona (Girona).

El CLUB ROCABRUNA (G17090853) està inscrit amb el número 1166 SECCIÓ 1a en el REGISTRE D’ASSOCIACIONS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA; amb el número 2086 en el CENS GENERAL DE JOVENTUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA; i amb el número EE-1020 en el REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS DE L’ AJUNTAMENT DE GIRONA

DADES DE CONTACTE

CLUB ROCABRUNA
Cor de Maria, 10, 1r pis
17002 Girona (Girona).
Tel.: +34 972 209 401
Email: info@clubrocabruna.org

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’usuari de la pàgina web accepta plenament i sense reserves les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per CLUB ROCABRUNA al moment mateix que l’usuari accedeixi a la pàgina web.

La pàgina web de CLUB ROCABRUNA pot ser visitada lliurement i l’usuari es compromet a utilitzar els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i el present Avís Legal. A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de tercers.

CLUB ROCABRUNA no es responsabilitza dels errors o omissions, dels continguts de la web o altres continguts, als quals es pugui accedir a través de la mateixa, ni dels danys derivats de la utilització de la web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita.

CLUB ROCABRUNA no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius, que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari de la web; ni respon dels danys i perjudicis, que tals elements poguessin ocasionar a l’usuari o tercers.

La web té caràcter merament informatiu, per la qual cosa el seu contingut podrà ser modificat, ampliat o suprimit a qualsevol moment, sense previ avís.

CLUB ROCABRUNA es reserva el dret d’actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, així com de limitar i impedir l’accés als mateixos, ja sigui temporal o definitivament, sense prèvia notificació.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la web i dels seus continguts (textos, els imatges, dissenys, creativitats, programari, codi font) pertanyen a CLUB ROCABRUNA. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquest lloc web estan protegits per llei i queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa CLUB ROCABRUNA.

NORMES DE CONVIVÈNCIA

L’Associació Rocabruna compta amb unes normes de convivència per tal de promoure el benestar i protegir, en el marc de les activitats que es porten a terme, els drets de les noies, adolescents i joves que participen a les activitats.

El contingut d’aquestes normes està regulat en la Llei14/2010, de 27 de maig, dels drets i oportunitats de la infància i l’adolescència i en la Llei 33/2010, de 1 d’octubre, de polítiques de joventut. Aquestes normes, que han estat aprovades per la Junta Directiva, estan a la seu del Club a la disposició de qui vulgui consultar-les.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

CLUB ROCABRUNA protegeix les dades personals segons l’establert en la LOPD i en el Reglament que la desenvolupa.

CLUB ROCABRUNA garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels usuaris i el seu tractament automatitzat d’acord a la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, així com tota la normativa aplicable a aquesta matèria.

Les dades personals recollits seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats per CLUB ROCABRUNA amb la finalitat, del manteniment de la relació establerta entre les parts, així com, la gestió, administració, prestació dels serveis de CLUB ROCABRUNA. Les respostes a les preguntes sobre dades personals que apareixen assenyalades en el Formulari de contacte són de caràcter obligatori.

En cap cas CLUB ROCABRUNA utilitzarà les dades personals dels usuaris per a finalitats diferents dels anteriorment esmentats, excepte previ advertiment recollit en el WEBSITE, atorgant un termini raonable per a l’oposició de l’usuari a això.

Els usuaris podran exercitar els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició al tractament, ús i cessió de les seves dades mitjançant comunicació dirigida a CLUB ROCABRUNA a l’adreça de correu electrònic info@clubrocabruna.org, o bé per correu postal dirigit a:

CLUB ROCABRUNA.

Cor de Maria, 10, 1r pis
17002 Girona (Girona).

CLUB ROCABRUNA no cedirà les dades personals dels usuaris que es recullen a través del WEBSITE a tercers sense el consentiment exprés de l’usuari.

ENLLAÇOS

CLUB ROCABRUNA no assumeix cap responsabilitat sobre el contingut, informació o serveis que puguin oferir els enllaços que es presenten a la nostra Web, i que tenen caràcter merament informatiu.

LEGISLACIÓ APLICABLE

La present web es regeix per la legislació espanyola.
Condicions generals d’ús del la web www.clubrocabruna.org

DESTINATARI I CONDICIONS D’UTILITZACIÓ DE LA WEB

La utilització del lloc web www.clubrocabruna.org suposa l’acceptació plena per l’usuari de totes les condicions generals d’ús vigents en cada moment en què l’usuari accedeixi al mateix, per tant si no està d’acord amb el contingut del mateix haurà d’abstenir-se de fer ús del lloc web.

L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web o els seus serveis i continguts de forma contrària al que està disposat per la legislació vigent que sigui d’aplicació. www.clubrocabruna.org es reserva el dret a retirar l’accés al lloc web, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el que està disposat en aquest avís legal.

www.clubrocabruna.org es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les actuals condicions generals d’ús així com qualssevol altra condició general o particular, reglament d’ús o avisos que siguin d’aplicació. Tanmateix es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar els mateixos.

L’usuari reconeix i accepta que l’accés i ús del lloc web i dels continguts inclosos en el mateix té lloc de manera lliure i conscient, sota la seva exclusiva responsabilitat. L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web i dels continguts, de conformitat amb la legislació aplicable, les presents condicions generals d’ús, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualssevol altre element del lloc web pertanyen a www.clubrocabruna.org.

www.clubrocabruna.org és titular dels elements que integren el disseny gràfic de la seva pàgina web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, les imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de la pàgina web o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements.

El contingut de www.clubrocabruna.org no podrà ser reproduït ni en la totalitat ni parcialment, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, a menys que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de l’esmentada entitat.

Tanmateix queda prohibit suprimir, evadeixen manipular el “els drets d’autor” i altres dades que identifiquen els drets de www.clubrocabruna.org, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els continguts.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

www.clubrocabruna.org no garanteix la disponibilitat i continuïtat del lloc web ni es fa responsable de qualssevol danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se en el futur, ni dels defectes tècnics, de qualsevol tipus, que es derivin de l’ús de la informació i del material contingut en el lloc web www.clubrocabruna.org

ADREÇA DE CONTACTE

Per a qualsevol aclariment sobre les presents condicions generals o qualsevol altre aspecte, té a la seva disposició la següent adreça:

Cor de Maria, 10, 1r pis
17002 Girona (Girona).
Tel.: +34 972 209 401
Email: info@clubrocabruna.org

 

POLÍTICA DE COOKIES

Aquest lloc utilitza cookies (un petit arxiu de text que s’emmagatzema al dispositiu per ajudar al lloc a proporcionar una millor experiència d’usuari). I en general, les cookies s’utilitzen per mantenir les preferències de l’usuari, la informació de magatzem per a coses com carros de compra, i proporcionar dades de seguiment anònims a aplicacions de tercers, etc. Per regla general, les cookies faran que la seva experiència de navegació sigui millor.

La nostra web només utilitza cookies de tercers (en concret els generats per defecte per Google Maps, a la pàgina de Contacte).

No obstant això, vostè pot preferir desactivar les cookies en aquesta web i en les altres. La manera més efectiva de fer-ho és desactivar les cookies en el seu navegador. Li suggerim consultar la secció d’ajuda del seu navegador o consultar el web d’ajuda AboutCookies.org

NORMES DE CONVIVÈNCIA

L’Associació Rocabruna compta amb unes normes de convivència per tal de promoure el benestar i protegir, en el marc de les activitats que es porten a terme, els drets de les noies, adolescents i joves que participen a les activitats.

El contingut d’aquestes normes està regulat en la Llei14/2010, de 27 de maig, dels drets i oportunitats de la infància i l’adolescència i en la Llei 33/2010, de 1 d’octubre, de polítiques de joventut. Aquestes normes, que han estat aprovades per la Junta Directiva, estan a la seu del Club a la disposició de qui vulgui consultar-les.